//greenbymydonor.co.uk/wp-content/uploads/2016/06/logo.png

What they do

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca powstało w 2008 r., aby sformalizować i wspierać Misję Kamerun, która od ponad 20 lat niesie pomoc kameruńskim dzieciom wBertoua i Yaounde. Aktualnie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca prowadzi dom dziecka Foyer St. Dominique oraz finansuje naukę kilkudziesięciu dzieci i młodzieży (począwszy od przedszkola do studiów doktoranckich włącznie). Jesteśmy bardzo dumni, że dwie nasze wychowanki domu dziecka studiują w Polsce Jacky - położnictwo w Kaliszu, a tegoroczna maturzystka Sonia - język polski na krakowskiej Politechnice.